Pointhusen

Stendörrens Pointhus är konceptfastigheter där man förädlar kontor i attraktiva geografiska lägen. Pointhusen är utvecklade efter ett helt nytt koncept som erbjuder företag inom en mängd olika branscher skräddarsydda lokaler i expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen. I Pointhusen utgår vi helt från våra hyresgästers specifika behov och anpassar lokalerna därefter. Det här kan innebära alltifrån träningsmöjligheter och servering för personalen, till bra logistiklösningar för mottagning och distribution av gods och lokalanpassning för tunga maskiner. Point Farsta är den tredje fastigheten att lanseras under Point-konceptet. De två första, Point Nacka och Point Slagsta, stod klara i mars 2017 respektive november 2017.

STENDÖRREN FASTIGHETER AB | LINNÉGATAN 87B | 115 23 STOCKHOLM
TEL +46 (0)8-518 331 00 | INFO@STENDORREN.SE