OM STENDÖRREN

Stendörren äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. Vi driver även projektutveckling av tidigare utnyttjad tomtmark i samma områden.

På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra lokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även för trivsel och arbetsglädje. Det här kan gälla optimering av allt från tillgänglighet och uppvärmning till planritning och belysning. Vi lägger även in fiber i alla våra kommersiella lokaler, köper uteslutande grön el och byter ut gamla oljepannor mot fjärrvärme för att minska miljöpåverkan, sänka värmekostnaderna och säkerställa en god funktionalitet på samma gång.

STENDÖRREN FASTIGHETER AB | LINNÉGATAN 87B | 115 23 STOCKHOLM
TEL +46 (0)8-518 331 00 | INFO@STENDORREN.SE